CZ | SK | EN    

 
Test Analyst
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Testing.png
Test Analyst rozumí zadání informačního systému a je schopen najít efektivní způsob jak ověřit, zda se vyvíjený systém od zadání neodchyluje a zda bude splňovat očekávání klienta. Je primárně odpovědný za určení konkrétního rozsahu testování a za identifikaci a tvorbu jednoznačně měřitelných a vyhodnotitelných testů. Pro kvalitní plnění těchto úkolů je velmi důležité, aby rozuměl alespoň základům odvětví, ve kterém se klient, pro kterého je informační systém vyvíjen, pohybuje.
Náplní práce role Test Analyst je zejména
odrazkarevize specifikace a designu IS  z hlediska testovatelnosti,
odrazkakontrola splnění požadavků na projekt,
odrazkastanovení rozsahu testování,
odrazkaidentifikace a tvorba testovacích případů,
odrazkaidentifikace vazeb mezi testovacími případy a testovacími požadavky,
odrazkaidentifikace a příprava testovacích dat,
odrazkaidentifikace a tvorba testovacích scénářů a testovacích sad,
odrazkaidentifikace a příprava jednotlivých testovacích skriptů,
odrazkaanalýza výsledků testů.
© VIGOUR 2017, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook