CZ | SK | EN     

 
Team Leader
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Management.png
Team Leader je zodpovědný za svůj tým lidí na projektu a správnou delegaci kompetencí. Musí mít technologický přehled i přehled o procesech, které jsou nutné k řízení projektu. Odpovídá za dodržení termínů vývojové fáze projektu, dosažení dostatečné kvality všech výstupů a včasnou eskalaci problémů ohrožujících dodržení termínů a kvality.
Náplní práce role Team Leader je zejména
odrazkadokonalé pochopení problematiky daného projektu,
odrazkapříprava realizačního plánu,
odrazkasestavování týmu ve spolupráci s rolí Project Manager,
odrazkarozdělování dílčích úkolů projektu,
odrazkakomunikace se zákazníkem,
odrazkavedení workshopů, školení,
odrazkazajištění dostatečného know-how členů týmu,
odrazkareporting roli Project Manager.
© VIGOUR 2017, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook