CZ | SK | EN    

 
Software Architect
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Development.png
Software Architect musí rozumět vybrané business problematice na konkrétním projektu a na základě toho navrhnout a ve spolupráci s celým týmem realizovat řešení. Je zodpovědný za řízení týmu, který po technické stránce připravuje návrh řešení, i týmu, který řešení realizuje. Do jeho zodpovědnosti spadají i všechny výstupy těchto týmů včetně jejich akceptace se zákazníkem. V dalších fázích projektu se může podílet na přípravě a realizaci testů technického charakteru (performance, disaster recovery, ...) a podpoře nasazení.
Náplní práce role Software Architect je zejména

odrazkapochopení potřeb zákazníka,
odrazkahigh-level návrh řešení,
odrazkaspolupráce na sestavení projektového týmu,
odrazkařízení projektového týmu po technické stránce,
odrazkadefinice technických výstupů projekce,
odrazkakonstrukce tech. výstupů včetně standardů pro jejich vytváření a jejich akceptace se zákazníkem,
odrazkadefinice celkové architektury navrhovaného řešení,
odrazkaspolupráce na výrobě klíčových výstupů (zejména Software architecture document),
odrazkarevize všech technických výstupů a jejich akceptace se zákazníkem,
odrazkakomunikace se zákazníkem a vyjednávání,
odrazkavedení workshopů,
odrazkadodržení odsouhlaseného rozsahu projektu,
odrazkařešení všech dalších požadavků formou změnových řízení,
odrazkazajištění splnění všech funkčních i nefunkčních požadavků,
odrazkařešení technických problémů, které se objeví během konstrukce,
odrazkaspolupráce na přípravě a realizaci testů technického charakteru (performance, disaster recovery, penetrační),
odrazkaspolupráce na předání řešení do provozu,
odrazkapravidelná komunikace s kolegy v roli Business Architect.
© VIGOUR 2017, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook