CZ | SK | EN    

 
Senior Tester
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Testing.png
Do role Senior Tester je možné obsadit člověka se zkušenostmi a praxí v oblasti testování. Důraz je kladen především na samostatnost při řešení zadaných úkolů a schopnost provádění testů aplikace pouze na základě specifikace informačního systému. Senior Tester se podílí také na přípravě automatizovaných testů a tvorbě testovacích scénářů.
Senior Tester je osoba, která na základě testovacích skriptů ověřuje, že systém funguje tak, jak je ve skriptech definováno. Je ale schopen tyto skripty také připravovat pro kolegy v roli Junior Tester, pro které je zdrojem informací a rad v případě nejasností. Dále zaznamenává výsledky z průběhu testování, zda testovaný systém funguje dle zadání. Pokud systém nefunguje dle testovacího skriptu, vytvoří záznam o chybě, tzv. defekt report. Následně retestuje opravené defekty.
Pracovní náplní role Senior Tester je zejména
odrazkatestování dané aplikace / systému,
odrazkatvorba záznamu o provedení testů,
odrazkatvorba defekt reportu,
odrazkaretesty opravených chyb,
odrazkapodpora role Junior Tester.
© VIGOUR 2017, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook