CZ | SK | EN    

 
Senior Consultant
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Management.png
Senior Consultant je zodpovědný za poskytování odborných konzultací klientovi. Předpokladem pro tuto pozici jsou perfektní znalosti businessu svěřeného klienta a všech aktivit a projektů,
které u klienta probíhají, stejně jako perfektní znalost mateřské společnosti a jejích aktivit, projektů, standardů, vizí a cílů. Svým profesionálním vystupováním podporuje značku společnosti a zároveň tím získává prestižní pozici na trhu IT (vystupuje na konferencích, píše odborné články, atd.).
Náplní práce role Senior Consultant je zejména
odrazkaspolupráce na návrhu řešení / informačních systémů,
odrazkaudržování a rozvoj vztahu se zákazníkem a aktivní podpora obchodu,
odrazkaposkytování odborných konzultací svěřenému zákazníkovi,
odrazkapřehled o všech projektech a koordinace aktivit u svěřeného zákazníka,
odrazkadozor nad dodržováním technologických a metodických standardů,
odrazkausměrňování operativního řízení projektů v realizaci vzhledem k budoucím obchodním příležitostem.
© VIGOUR 2017, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook