CZ | SK | EN    

 
Senior Analyst
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Analysis.png
Senior Analyst musí být schopen nejen podnikové procesy a požadavky zákazníka v potřebných souvislostech chápat, ale zejména umět zpracovat kompletní návrh řešení s využitím konkrétních informačních technologií a následně jej představit a vysvětlit zákazníkovi. Zároveň musí být schopen zadání dekomponovat na jednodušší úkoly a delegovat je na kolegy na pozici Junior Analyst. Zodpovídá za vytvoření analytických výstupů dle zadání a řídí práci kolegů v roli Junior Analyst, kteří mu výstupy pomáhají zpracovat. Nese odpovědnost za zpracování kompletní analýzy oblasti, kterou mu přidělí Business Architect
Náplní práce role Senior Analyst je zejména
odrazkazpracování analytických návrhů při tvorbě nabídek,
odrazkapříprava analýz dopadů,
odrazkazpracování analýzy dle požadavků a zadání projektu,
odrazkazpracování přidělených analýz,  
odrazkanávrh řešení v kvalitě využitelné zákazníkem,
odrazkařízení a revize výstupů spolupracovníků na pozici Junior Analyst,
odrazkavybudování a řízení vztahu se zákazníkem,
odrazkavedení workshopů a školení (zejména prezantace připravených výstupů),
odrazkakonzultace s developery a testery, vyjasňování otevřených bodů,
odrazkarevize výstupů developerů a ověření kvality vůči analytickým výstupům.
© VIGOUR 2017, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook