CZ | SK | EN    

 
Project Manager
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Management.png
Project Manager je primárně zodpovědný za plánování, průběh a úspěšné dokončení projektů v oblasti IT. Podílí se na neustálém zlepšování projektové metodologie a zvyšování kvality procesů. Pravidelně reportuje stav projektu svému nadřízenému a transparentně informuje o stavu dodávky a řešení identifikovaných rizik. Řídí očekávání na straně zákazníka s cílem dodat všechny domluvené výstupy a úspěšně dokončit projekt v dohodnuté kvalitě, kvantitě, termínu a rozpočtu.
Náplní práce role Project Manager je zejména
odrazkaspolupráce na tvorbě nabídek,
odrazkadefinice předpokládaného rozsahu, kvality a harmonogramu řešení,
odrazkadefinice předmětu dodávky a požadovanné součinnosti,
odrazkapotvrzení případných SLA (Service-Level Agreement) a smluvních pokut,
odrazkasestavení a řízení projektového týmu,
odrazkakvalitativní a kvantitativní dohled nad tvorbou a plněním zadání,
odrazkavybudování a řízení vztahu se zákazníkem,
odrazkakomunikace se zákazníkem a vyjednávání,
odrazkavedení workshopů, školení,
odrazkanastavení způsobu dokumentace (projektové standardy),
odrazkarisk management,
odrazkazodpovědnost za dodržování projektového rozpočtu.
© VIGOUR 2017, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook