CZ | SK | EN    

 
Junior Analyst
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Analysis.png
Junior Analyst je pracovník se základními znalostmi a dovednostmi v oblasti analýzy informačních systémů. Je schopen pochopit dílčí zadání a následně ho zpracovat pomocí analytických postupů a nástrojů v dohodnutých termínech. Během své práce na projektu se učí problematice svěřené business oblasti. Jeho nadřízeným je Senior Analyst, se kterým úzce spolupracuje a konzultuje případné nejasnosti. 
Náplní práce role Junior Analyst je zejména
odrazkarealizace projekčních činností,
odrazkazpracování analytických výstupů dle zadání,
odrazkakonzultace s vývojáři,
odrazkaspolupráce na přípravě testovacích scénářů a testování,
odrazkaúčast na workshopech,
odrazkasbírání zkušeností s analýzou požadavků.
© VIGOUR 2017, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook