CZ | SK | EN    

 
Database Specialist
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Development.png
Database Specialist na projektu zastává roli zodpovědnou v rámci analýzy a vývoje za databázovou vrstvu. Má na starosti analýzu a přípravu datového modelu, jeho implementaci, správu testovacích dat a ladění databáze po stránce výkonu. Samozřejmostí je také podpora vývojového týmu při implementaci. Předpokladem jsou kromě znalosti databází také detailní znalosti business problematiky daného systému. Konkrétně musí do detailu znát datový model, rozumět a používat data v něm uložená, definovat vztahy mezi business entitami apod.
Náplní práce role Database Specialist je zejména
odrazkaanalýza požadavků,
odrazkapříprava datového modelu pomocí CASE nástrojů,
odrazkamožnosti využití různých DB technologií a přístupů při návrhu IS,
odrazkapříprava testovacích dat pro následný vývoj,
odrazkazapracování detailních požadavků od analytiků a vývojářů,
odrazkapomoc vývojářům se složitějšími dotazy, základní ladění dotazů,
odrazkapříprava a správa testovacích / vývojových dat,
odrazkapříprava instalačních či opravných databázových skriptů,
odrazkapomoc vývojářům s případnými problémy,
odrazkapříprava dat k funkčním, zátěžovým a podobným testům,
odrazkadetekce náročných dotazů,
odrazkanávrh dalších možností optimalizace celé databáze,
odrazkapodpora procesu nasazení IS do produkce, řešení případných problémů,
odrazkaodpovědnost za databázovou vrstvu,
odrazkadetekce případných chyb a jejich následné řešení.
© VIGOUR 2017, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook