CZ | SK | EN    

 
Configuration Manager
linka nadpis
VIG_Karierni cesty_Piktogramy_001_Development.png
Configuration Manager je technicko-koordinační role, jejímž hlavním úkolem je správa a administrace SW nástrojů, identifikace, definování a řešení rizik, které s nimi souvisejí. V menších vývojových projektech může být tato role spojena i s částí jiné role. Při větším počtu spravovaných prostředí (3 a více), verzí aplikací a developerů si však tato role může vyžádat i více osob. Role si vyžaduje velkou preciznost a odpovědnost, neboť i nejmenší chyba může znamenat nefunkční informační systém v produkci. Configuration Manager často komunikuje se zákazníkem, zejména s managementem IT oddělení a s oddělením provozu IS.
Náplní práce role Configuration Manager je zejména
odrazkatvorba instalačních sestav v podobě buildů, fixů, hotfixů,
odrazkakonfigurace informačního systému,
odrazkarelease management,
odrazkapříprava release notes,
odrazkaspráva verzí IS prostřednictvím různých nástrojů (cvs, svn, git, team...),
odrazkaporovnávání verzí, orientace v logech aplikací, podpora vývoje při identifikaci chyb,
odrazkakontrola integrity a čistoty kódu aplikace, struktury workspace a dodržování konceptu konfigurací,
odrazkakoordinace vývojářů ke stanovenému milníku prací pro přípravu buildu,
odrazkapříprava instalačních postupů,
odrazkaspráva vývojářského, integračního, testovacího a produkčního prostředí,
odrazkaadministrace a konfigurace operačních systémů, aplikačních serverů a databází,
odrazkaautomatizace a skriptování rutinních a opakujících se činností,
odrazkasupport klienta při nasazovaní IS do provozu na klientská prostředí,
odrazkasupport při chybách a problémech na úrovni technologií (OS, aplikační server, databáze),
odrazkaudržování provozní / instalační dokumentace.
© VIGOUR 2017, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook